rólunk szállítás/fizetés ÁSZF kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató

Melyben tájékoztatjuk a Múzsa Natur Kft., (Székhely: 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál u. 35., Cégjegyzékszám: 15 09 081955, Adószám: 24965972-2-15, Képviselő: Dubayné Czinege Zsuzsanna, Telefonszám: +36 70 329 5546, E-mail cím: muzsa.natur@gmail.com által üzemeltetett

www.asvanyajandek.hu weblap (továbbiakban Honlap)

 

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

A Múzsa Natur Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogát, ezért az alábbiakban részletezzük az Ön által a honlapon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapját, célját, tárolási idejét, módját, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinket, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeit.

Az Ön személyes adatait a honlapon történő vásárlás lebonyolításához, a kiszállítás megszervezéséhez és az adó- és számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Az adatai kezelésének jogalapja tehát egyrészt a közöttünk – az Ön által elfogadott „Általános szerződési feltételek” – alapján létrejövő szerződéses jogviszony, másrészt a Számviteli tv. előírásai alapján jogi kötelezettség teljesítése.

A webáruházban történő vásárlás lebonyolítása érdekében az alábbi adatait kezeljük: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, cím, vásárolt termékek, a választott átvételi és fizetési mód, megjegyzések, előre utalás esetén a bankszámlaszám.

Az adatok forrása az Ön által kitöltött űrlap. Ezen adatok biztonságát a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137) biztosítja, mint a honlapunk tárhelyszolgáltatója.

Szállítási adatait a megvásárolt áruk kézbesítése érdekében a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére továbbítjuk.

A nevét és címét a számlával kapcsolatos megőrzési kötelezettségünk teljesítése érdekében 8 évig, valamennyi más adatát az erre irányuló törlési kérelméig, de legkésőbb 2 évig őrizzük. Adatait a könyvelési szolgáltatást végző Diadész Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( Székhely: 4551 Nyíregyháza, Pompás út 4/D, adószám: 11493439-2-15) részére adjuk át adatfeldolgozásra. 

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adattárolást végző tárhelyszolgáltató által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

Amennyiben szeretne értesülni újdonságainkról, a megrendelés megküldését megelőzően lehetőség van arra, hogy e célból feliratkozzon hírlevél szolgáltatásunkra.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz, melyet a hírlevélre történő feliratkozáshoz kérünk Látogatóinktól. Az önkéntes hozzájárulásról szóló nyilatkozatot a hírlevélre történő feliratkozás előtt a chekbox kipipálásával adható meg.

 

A hírlevélről a muzsa.natur@gmail.com e-mail címre történő levél írásával, vagy az oldalon a „Leiratkozás hírlevélről” hivatkozásra történő kattintással tud leiratkozni, egyéb esetben az e-mail címét a hozzájárulása visszavonásáig, vagy a törlésre irányuló kérelemig kezeljük.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

A Honlapon keresztül – általában valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi honlapunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek köszönhető pl. hogy a honlap „emlékszik” az Ön által korábban kiválasztott és kosárba tett termékekre.

A Honlap böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc., Twitter Inc., Instagram Inc., szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a Facebook Inc, Twitter Inc. és az Instagram Inc is hozzáfér, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Az anoním adatokon kívül további adatokhoz nem férnek hozzá.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződői jogai gyakorlása érdekében az muzsa.natur@gmail.com e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Honlapon külön linken kerül megjelenítésre.

Az űrlapok elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

Az Önről tárolt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

 

PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az muzsa.natur@gmail.com e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a honlapon mindenki számára elérhető.

Cégünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. november 26. napjától alkalmazandó.

 

 


Ásvány karkötők

Gyógyító kövek vagy segítő kristályok… Sokan misztikumnak hiszik, de a világban rengeteg olyan összefüggés van, melyről nem is tudunk feltétlenül. Minden ember más személyiség és minden személyiség fakad valahonnan. Alapvető tulajdonságainkat sokszor aszcendensünk, azaz az a bizonyos csillagzat határozza meg, amely alatt megszülettünk. Az emberek alapvető tulajdonságai, jellemvonásai ez alapján 12 csillagjegybe csoportosíthatóak, így határozzák meg az asztrológiában. De mi köze ennek az ásványokhoz és a belőlük gondosan elkészített ásvány karkötőkhöz? Minden csillagjegynek olyan jellegzetes egymáshoz társuló tulajdonságaik vannak, melyek pontosan ráilleszthetőek személyiségünkre. És minden csillagjegynek megvan az a pár ásványa, melyek az élet során segítséget nyújthatnak viselőjének.